Parque Nacional Lago Puelo

Plectania rhytidia

(FUNGI ASCOMYCOTA PEZIZOMYCETES PEZIZALES Sarcosomataceae)


Citas: 1


Gamundi, I. y Giaiotti, A. (1998)

Nota sobre Discomycetes Andino-Patagónicos II. Novedades taxonómicas. Darwiniana 35(1-4): 49-60, 1998. pp. 49-60.